Cel projektu i planowane efekty

Ideą projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w tematyce skutecznego ubiegania się i realizowania zamówień publicznych. Wsparcie w projekcie obejmować może diagnozę udziału podmiotów/przedsiębiorstw w procesie uzyskania zamówień publicznych czy bezpłatne szkolenia i doradztwo. Oczekiwanym efektem jest rozwój kompetencji u minimum 95% z 504 zgłoszonych pracowników PES/PS.

Wartość projektu wynosi 1 285 651,68 zł 

Obszar realizacji projektu

Województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i opolskie

Grupa docelowa

Projekt kierowany jest do 504 pracowników (303 kobiet i 201 mężczyzn, w tym minimum 26 osób z niepełnosprawnością) Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie jednego z województw, będących w obszarze realizacji projektu:

Udział w projekcie dedykowany jest więc do osób, które są członkami Zarządu PES/PS i do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, spółdzielczych umów o pracę, umów zleceń od min. 6 miesięcy.

Ważne! PES/PS może zgłosić do wsparcia projektowego jednego pracownika/członka kadry zarządzającej.

Termin realizacji projektu

01.01.2021r. – 30.09.2022r.

Kontakt

osoba do kontaktu: Barbara Działo, tel. 530 077 467, email: b.dzialo@wektor.org.pl

osoba do kontaktu: Barbara Knapik, tel. 575 122 082, email: biuro.cumulus@gmail.com