Pytania
Pytania – Przetargi – Podlaska Federacja

Przypominamy Państwu, że świadczymy usługi konsultacyjno – doradcze z zakresu prawa zamówień publicznych, możecie Państwo zwracać się do nas z nurtującymi  pytaniami z dziedziny PZP na które z chęcią udzielimy odpowiedzi.

 

Zapraszamy do kontaktu pod wskazane adresy email:

Województwo podlaskie: zamowieniapubliczne.wpodlaskie@gmail.com

Województwo mazowieckie: zamowieniapubliczne.mazowieckie@gmail.com

Województwo lubelskie: zamowieniapubliczne.lubelskie@gmail.com

Województwo warmińsko mazurskie: zamowienia.warmiamazury@gmail.com

Województwo łódzkie: zamowieniapubliczne.lodzkie@gmail.com

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych?
 • Jakie i czego dotyczą najważniejsze zmiany nowej Ustawy PZP?
 • Czym charakteryzuje się przetarg ograniczony oraz nieograniczony?
 • Jak dokonać wyboru trybu zamówienia?
 • Proszę o przypomnienie jakie są progi unijne wartości zamówień i konkursów w 2022 roku?
 • Proszę o przypomnienie mi w jakich sytuacjach może nastąpić odrzucenie oferty przez zamawiającego?
 • Czy zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia?
 • Kiedy następuje unieważnienie umowy?
 • Jakie korzyści płyną ze stosowania klauzul społecznych?
 • Czym się charakteryzuje i kiedy następuje konflikt interesów?
 • Jakie są wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp?
 • Na czym polega partnerstwo innowacyjne?
 • Czym charakteryzują się zamówienia z wolnej ręki?
 • Jakie są rodzaje zamówień innych niż klasyczne?
 • Na czym polega szacowanie wartości zamówienia?
 • Co zawiera opis przedmiotu zamówienia?
 • Jakie są zasady udzielania zamówienia?
 • Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia?
 • Czym są przedmiotowe środki dowodowe?