Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób tego pozbawionych, dla których organem właściwym miejscowo jest Zamawiający, na rok 2023
Przetargi – Podlaska Federacja

Przetargi