Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na prowadzenie warsztatów zajęciowych w zakresie zajęć z art. terapii, zajęć z gimnastyki , zajęć muzyczno-tanecznych oraz warsztatów terapeutycznych dla 12 uczestników projektu pod nazwą:
Przetargi – Podlaska Federacja

Przetargi