Przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w wyremontowanej kamienicy przy ul. Północnej 23 tj.: Placówki opiekuńczo-wychowawczej, Świetlicy Podwórkowej, Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przetargi – Podlaska Federacja

Przetargi