Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”
Przetargi – Podlaska Federacja

Przetargi