Zagospodarowanie skweru, terenów zielonych i leśnych w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” Numer referencyjny: ZP.271.1.5.7.OŚZ.2022.JS
Przetargi – Podlaska Federacja

Przetargi