Zagospodarowanie skweru, terenów zielonych i leśnych w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” Numer referencyjny: ZP.271.1.5.7.OŚZ.2022.JS

Zamawiający: URZĄD MIASTA MILANÓWEK

 

Link: https://milanowek.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/378888/zagospodarowanie-skweru-terenow-zielonych-i-lesnych-w-ramach-projektu-poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego-poprzez-zagospodarowanie-terenow-zielonych-na-obszarze-gminy-milanowek

Share your thoughts