Świadczenie usługi tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego umowy bilateralnej wraz z załącznikami, która zostanie zawarta z zagranicznym partnerem projektu pn. Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji

Zamawiający: URZĄD GMINY HRUBIESZÓW

 

Link: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=273&p1=szczegoly&p2=83439

Share your thoughts