Zaangażowanie do projektu 2 wychowawców do klubu w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ W WARSZAWIE

 

Link: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=609b60e6-2bce-4740-9ddb-3e82e7a7a8ce

Share your thoughts