Usługi szkoleniowe: Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów z tematu przeciwdziałania zachowaniom depresyjnym w środowisku szkolnym

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH

 

Link: https://bip.gops.piecki.com.pl/zamowienia_publiczne/74/60/ZAPYTANIE_OFERTOWE_3A_0D_0A_0D_0ADzialanie_realizowane_w_ramach_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_i_Narkomanii_na_2022_r__0D_0A_0D_0AUslugi_szkoleniowe_3A_Przygot

Share your thoughts