Dostawa produktów spożywczych do Klubu Seniora w Biłgoraju w ramach projektu Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do Klubu Seniora w Biłgoraju w ramach projektu Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne 53 Śmietana 30%, 500 ml op. 30

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU

Link: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&p1=szczegoly&p2=83281

Share your thoughts