Zakup usług szkoleniowych dla uczniów – uczestników projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (VII postępowanie)

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/409ec7ec-b13a-4d49-9e55-c6729f198e86

Share your thoughts