Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób tego pozbawionych, dla których organem właściwym miejscowo jest Zamawiający, na rok 2023

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

 

Link: https://samorzad.gov.pl/web/mops-mragowo/zapytanie-ofertowe–swiadczenie-uslug-tymczasowego-schronienia-dla-osob-bezdomnych-na-rok-2023

Share your thoughts