Sprzątanie pomieszczeń biurowych w 2023 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 17 oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 z uwzględnieniem podanych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań.

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

 

Link: https://www.mops.pulawy.pl/1446-zamlwienia-publiczne/

Share your thoughts