Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na usługę wycieczek do miejsc kultury i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo dla seniorów na potrzeby projektu „Dzienny Dom Seniora”

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODLU

 

Link: https://ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38888

Share your thoughts