Sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-nr-ad-230-117-2022-jd-usluga-sprzatania-dla-miejsko-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-piasecznie-pdf

Share your thoughts