Realizacja zadań publicznych, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym podejmowanych w celu poprawy jakości życia poprzez pełniejsze i skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz uzupełnianie działań Powiatu w zakresie realizacji zadań publicznych.

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SIEDLCACH

 

Link: https://www.bip.powiatsiedlecki.pl/292,konkursy-ofert

Share your thoughts