Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi ZAJĘCIA KULINARNE I SAMOOBSŁUGI DLA SENIORÓW – uczestników Klubu Senior w Wiercieniu Dużym.

Zamawiający: URZĄD GMINY SIEMIATYCZE

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135238

Share your thoughts