Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ORZYSZ

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b4cc8f1-fd3d-4bac-9bb1-51c6169f4348

Share your thoughts