Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Szkoła dla rodziców-rodzeństwo bez rywalizacji dla osób z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno, Beneficjentów MGOPS w Opocznie-uczestników projektu konkursowego Wszystko dla rodziny realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE

 

Link: http://bip.ops.opoczno.pl/a,37,zorganizowanie-i-przeprowadzenie-warsztatow-szkola-dla-rodzicow-rodzenstwo-bez-rywalizacji-dla-osob-z-rodzin-zamieszkalych-na-terenie-gminy-opoczno

Share your thoughts