Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Zamawiający: URZĄD MIASTA STAWISKI

 

Link: https://www.bip.stawiski.pl/index.php?wiad=4453

Share your thoughts