Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-X dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach…

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e79ce7e-928b-48c5-b210-1ac9470f52df

Share your thoughts