Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji doradztwa zawodowego dla 6 Uczestników Projektu w wymiarze 2 godzin dla każdego z UP.

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134392

Share your thoughts