Wykonanie robót remontowych w budynku Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ulicy Pałacowej 3

Zamawiający: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 

Link: https://nfz-bialystok.ezamawiajacy.pl/pn/nfz-bialystok/demand/notice/public/76624/details

Share your thoughts