Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi pn. „Realizacja szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje uczniów i nauczycieli objętych wsparciem

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNIKU

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/681890

Share your thoughts