Pełnienie roli opiekunów w świetlicy integracyjnej w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KAZIMIERZ DOLNY

 

Link: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=372&p1=szczegoly&p2=1806403

Share your thoughts