Prowadzenie programów wsparcia dla osób doświadczających bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu

Zamawiający: URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Link: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E4776B2A-3358-4F52-80AD-4275ED4C7122,frameless.htm

Share your thoughts