Wykonanie prac remontowych w budynku Nr 12 na potrzeby POZ

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY

 

Link:  https://sppchoroszcz.med.pl/przetargi/szp-3820-41-22-zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-prac-remontowych-w-budynku-nr-12-na-potrzeby-poz/

Share your thoughts