Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Stromiec.

Zamawiający: URZĄD GMINY STROMIEC

 

Link: https://ugstromiec.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-do-130-000-zl/2022/n,zaproszenie-do-skladania-ofert-wykonanie-prac-remontowych-w-pomieszczeniach-budynku-urzedu-gminy-stromiec

Share your thoughts