Postępowanie na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia: EVENTÓW MEDYCZNYCH na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PABIAN-MED

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130269

Share your thoughts