Obowiązek wykonania usługi zabezpieczenia gzymsów przydachowych budynku Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w celu zapewnienia bezpie¬czeństwa i ochrony przechodniom przed spadającymi elementami elewacji i zapobieżenia ewentualnym wypadkom.

Zamawiający: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W LUBLINIE

 

Link: https://teatrosterwy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1802909

Share your thoughts