Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

 

Link:  https://www.mops.pulawy.pl/1446-zamlwienia-publiczne/

Share your thoughts