Przygotowanie i realizacja 6 konferencji w 6 wskazanych miastach Polski Wschodniej, każda na ok. 100 osób. Spotkania będą dotyczyły założeń programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (konferencje na start programu).

Zamawiający: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

Link:  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/szacowanie-wartosci-zamowienia—konferencje-otwierajace-program-fundusze-europejskie-dla-polski-wschodniej-2021-2027—organizacja-i-obsluga-szesciu-spotkan-regionalnych

Share your thoughts