Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Gołdap oraz sporządzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.

Zamawiający: URZĄD MIASTA GOŁDAP

 

Link: https://bip.goldap.pl/pl/1227/6565/zapytanie-ofertowe-na-realizacje-uslugi-pn-przeprowadzenie-i-sporzadzenie-diagnozy-lokalnych-zagrozen-spolecznych-dla-gminy-goldap-oraz-sporzadzenie-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-or

Share your thoughts