Postępowanie na dostawę artykułów biurowych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/676352

Share your thoughts