Dostawy artykułów wymienionych w załączniku nr 1 – zadanie ł oraz załączniku nr 2 – zadanie II. Planuje się zawarcie umowy na okres do trzech lat.

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI W SUWAŁKACH

 

Link: https://bip-spzozors.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/rok-2022/zapytanie-ofertowe-ponizej-130-000-zl/zapytanie-sgt3321-22-22.html

Share your thoughts