Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SP ZOZ

Zamawiający: KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Link: https://ksunaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=65&p1=szczegoly&p2=82407

Share your thoughts