wybudowanie budynku gospodarczego, wiaty pod składowanie drewna oraz wiaty pod składowanie materiałów konserwatorskich Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Dach dwuspadowy, kalenica równoległa do frontu działki (do ul. Pałacowej).

Zamawiający: MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU

 

Link: https://www.muzeumrolnictwa.pl/muzeum/zamowienia-publiczne/amowienia-ktorych-wartosc-przekracza-kwote-130tys-zlotych/aktualne/nr-sprawy-7-2022

Share your thoughts