Świadczenie usług hotelarskich i transportowych na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w trakcie leczenia

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/675926

Share your thoughts