Organizację konferencji zaniknięcia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym

Zamawiający: URZĄD GMINY KUŹNICA

 

Link: http://bip.ug.kuznica.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zapytanie-ofertowe-na-organizacje-konferencji-zamkniecia-w-ramach-realizacji-projektu-pn-poprawa-zdolnosci-do-ochrony-i-promocji-dziedzictwa-naturalnego-w-gminie-kuznica-i-rejonie-berezowskim-poprz

Share your thoughts