Dostawa artykułów higienicznych ,gospodarczych oraz środków czystości dla SP ZOZ w Garwolinie

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

 

Link:  https://spzozgarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/spzozgarwolin/demand/notice/public/74833/details

Share your thoughts