Wykonanie dostawy sprzętu IT (wraz z konfiguracją routera), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do niniejszego zapytania (zał nr 6)

Zamawiający: URZĄD GMINY JASIONÓWKA

 

Link: https://bip-ugjasionowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/2022/zapytanie—cyfrowa-gmina—iv.html

Share your thoughts