Remont budynku świetlicy wiejskiej, adaptowanej dla potrzeb Klubu Seniora w Czajach-Wólce

Zamawiający: URZĄD MIASTA CIECHANOWIEC

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79903d25-703b-4025-a0cb-f4663efacf91

Share your thoughts