modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim (f.sołecki) z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1).

Zamawiający: modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim (f.sołecki) z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1).

 

Link: http://bip.szczebrzeszyn.pl/zamowienia,20_2-2022-10_54

Share your thoughts