Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

 

Link:  https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalopoczno/demand/notice/public/74521/details

Share your thoughts