Wykonanie nasadzeń drzew na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA

 

Link: https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=897&p1=szczegoly&p2=82282

Share your thoughts