Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla seniorów w zakresie

Zamawiający: URZĄD GMINY MIELNIK

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129701

Share your thoughts