Usługa żywienia pacjentów w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f356b90-a68e-4841-992c-48f4252009bb

Share your thoughts