Świadczenie usługi edukacyjnego oprowadzania po wystawie stałej i wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej.

Zamawiający: MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

 

Link: https://polin.pl/pl/aktualnosci/2022/10/04/zamowienie-na-uslugi-edukacyjnego-oprowadzania-po-wystawach-i-przestrzeni-miejskiej

Share your thoughts